QuantriNet - AdminPro

QuantriNet - AdminPro (http://quantrinet.com/forum/index.php)
-   Quản trị Server web IIS, FTP Server (http://quantrinet.com/forum/forumdisplay.php?f=87)
-   -   Tự động sync hoặc copy dữ liệu qua ftp server - Automating file transfer via WinSCP (http://quantrinet.com/forum/showthread.php?t=9939)

hoctinhoc 29-10-2015 11:48 AM

Tự động sync hoặc copy dữ liệu qua ftp server - Automating file transfer via WinSCP
 
Tự động sync hoặc copy dữ liệu qua ftp server và winscp
Automating file transfer via FTP using WinSCPTham khảo link sau nhé các bạn

http://blog.skufel.net/2011/12/autom...-using-winscp/


1. Tình huống của mình là muốn tự động khoảng 2h sáng hàng ngày thì winscp kết nối vào ftp server trên Server: 118.69.171.xx để download tất cả file trong Folder về lưu vào folder: E:\AutoBackup\Data

2. Trên Server: 118.69.171.xxx xây dựng 1 ftp server với IIS or phần mềm khác (có tài khoản và password login và ok)

3. Mở winscp kết nối đến ftp server ở bước 2, lưu và nhớ tên session kết nối của winscp nhe các bạn

dạng như thế này:
ftpaccount@118.69.171.xx

4. Nội dung File ftprun.cmd

Trích dẫn:

E:\AutoBackup\WinSCP\WinSCP.com /script=E:\AutoBackup\Data\Scripts\ftpscript.txt


5. Nội dung file ftpscript.txt


Trích dẫn:


option batch continue
option confirm off
open ftpaccount@118.69.171.xx
lcd E:\AutoBackup\Data\
synchronize both -delete
synchronize both E:\AutoBackup\Data\ /
exit
6. Tạo Scheduler Task chạy lúc 2h hàng ngày:battay:


Bây giờ là 08:36 PM. Giờ GMT +7

Diễn đàn tin học QuantriNet
quantrinet.com | quantrimang.co.cc
Founded by Trương Văn Phương | Developed by QuantriNet's members.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.