PDA

View Full Version : Quản trị Webserver Apache, Php, SSL


 1. Học Cách Cấu Hình Apache
 2. Hướng Dẫn Thiết Lập Tối Uu Hóa APACHE
 3. Quản lý băng thông, tốc độ download Apache(mod_cband)
 4. Chính sách bảo mật cho Web Server
 5. Tối ưu Apache để sử dụng ít bộ nhớ
 6. Mod_Rewrite, tối ưu URL cơ bản
 7. Viết lại đường dẫn URL (mod_rewrite, .htaccess, Apache)
 8. Chống dos bằng mod_dosevasive Apache
 9. how to configure Apache high performance
 10. Quản lý tốc độ download và giới hạn băng thông cho Apache bằng mod_Cband
 11. Hướng dẫn cài đặt Zend Optimizer trên Windows, Linux
 12. 10 biện pháp bảo mật Apache
 13. Cài đặt php 5.3 trên Centos 5.3 (Installing PHP 5.3 on CentOS 5.3)
 14. Nâng cấp Php 5.x.x to 5.2.x, 5.3.x on CentOS/RHEL/Fedora
 15. Nâng cấp Php 5.1.x to 5.2.x, 5.3.x on PLesk 9, Plesk 11..CentOS/RHEL/Fedora
 16. Kết nối PHP với SQL Server!
 17. Giáo trình PHP & MySQL Tiếng Việt của ĐH KHTN
 18. Hướng dẫn cài đặt một số extension cơ bản cho PHP
 19. Giúp mình lỗi "phpize: command not found"
 20. Giúp em lỗi phụ thuộc gói php-sqlite2 khi nâng cấp PHP
 21. Hướng dẫn cài đặt ionCube loader
 22. Mọi người ơi cho hỏi "php-cgi" là gì vậy?
 23. Cài đặt và cấu hình Apache (đầy đủ)
 24. Hướng dẫn thiết lập cơ chế bảo mật SSL miễn phí
 25. Apache và Tomcat - Khác nhau và giống nhau?
 26. Xay dung he thong tomcat clustering
 27. CGI - PHP - ASP - JSP, HTML, XHTML là gì
 28. Thay đổi thuộc tính file php.ini cho từng website trong Apache
 29. Biến thiết bị di động thành hệ thống Web Server Portable
 30. Hướng dẫn cài đặt PDO_MySQL trên CentOS
 31. [Ubuntu] Cài đặt WebDAV cùng MySQL trên Apache2
 32. Cài đặt Apache2 với module mod_fcgid và PHP5 trên OpenSUSE 11.2
 33. Bảo vệ thư mục trên web bằng mật khẩu (Protected Directory)
 34. Tích hợp APC (Alternative PHP Cache) vào PHP5
 35. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình mcrpyt on Linux (CentOS)
 36. Tối ưu hóa apache, php và mysql trên CentOS
 37. Cách cài đặt PHP JSON extension trên Centos
 38. Cach Fix loi PHP Fatal sau khi cai dat Zend or ionCube Loader
 39. Hướng dẩn cài đặt Zend Optimizer và Ioncube trên Plesk 10.x
 40. Hướng dẫn cài đặt Memcache for PHP on CentOS
 41. Cách chuyển hướng website từ www qua non-www
 42. Tạo domain alias trong Apache
 43. Hướng dẫn cài đặt Java - Tomcat 7 on CentOS 5.x. or CentOS 6.x
 44. Cách downgrate php 5.3.x to 5.2.x hoặc 5.1.x
 45. Hướng dẫn triển khai, cài đặt chứng chỉ số SSL cho máy chủ chạy nginx
 46. Auto Restart Apache khi high-load
 47. cấu hình từ mod_rewrite - php trên IIS 7
 48. Mod_rewrite trong linux hosting
 49. Hướng dẫn xử lý lỗi 500 trên hosting linux
 50. Chuyển hướng tên miền Redirecting www to non-www sử dụng .htaccess và ngược lại
 51. Cài đặt ZendOptimizer, ZendGuardloader cho PHP 5.3.x
 52. Hướng dẫn cài đặt ZendOptimizer, ZendGuardloader cho PHP 5.3.x trên Plesk 10, Plesk11
 53. 100% CPU usage by httpd process on PLesk, Httpd process take 100% CPU on Plesk
 54. Xây dựng Web server chạy Python với nginx + gunicorn + supervisord
 55. Boost the Performance and Security or Hardening Apache
 56. Hướng dẫn cài đặt Apache, Php trên Windows Server 2008 R2 PS1 ,Windows server 2012 R2
 57. How to install Apache, Php, Mysql on Windows Server 2008, Windows Server 2012
 58. Fixing PHP Fatal error: Call to undefined function session_register()
 59. Hướng dẫn cách đăng ký và sử dụng SSL
 60. Hướng dẫn cài đặt SSL commodo cho Ice warp Email Server
 61. Hướng dẫn cài đặt php-imap trên Centos 6
 62. Hướng dẫn cài đặt SSL trên Bitrix Appliance