PDA

View Full Version : VMware Server, VMware ESXi


  1. Cấu hình mạng ảo bằng Vmware
  2. VMware Workstation - từ cơ bản tới nâng cao
  3. VMware ESX Server: Advanced Technical Design Guide Ebook
  4. Cấu hình mạng ảo bằng Vmware
  5. Khắc phục âm thanh Máy ảo 2K3 trên Máy chủ XP!
  6. 5 cách quản trị VMware ESX Server
  7. Tăng dung lượng ổ cứng trong VMware
  8. Chuyển đổi file hệ thống Windows thành máy ảo