PDA

View Full Version : Quản lý máy chủ Web


  1. Các website dành cho webmaster, luôn cập nhập...
  2. Lấy lại mật khẩu quản trị website bị mất
  3. Cài đặt Xampp để chạy website Joomla! trên localhost
  4. Chuyển website sang máy chủ mới không làm gián đoạn truy cập
  5. Cân bằng tải trong các ứng dụng Web
  6. Giảm thời gian phản hồi của máy chủ Web Server