PDA

View Full Version : Phần mềm diệt Virus


  1. Xây dựng hệ thống symantec server - client
  2. Tổng quan về giải pháp phòng chống Virus của TrendMicro
  3. Phương pháp phát hiện và phòng tránh virus
  4. Tiên ích phục hồi khi bị virus làm mất tính năng hệ thống
  5. Một vài cách diệt virus!
  6. Phương pháp phát hiện và phòng tránh virus !!!
  7. Tham khảo phần mềm diệt virus - Kapersky
  8. Tăng cường bảo mật với công cụ miễn phí của Trend Micro
  9. Xây dựng giải pháp SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION cho doanh nghiệp(toàn tập)