PDA

View Full Version : Mssql( Microsoft SQL Server)


 1. Hướng dẫn Cài Đặt Microsoft SQL Server 2005 Enterprise
 2. Chiến Lược Backup và Phục Hồi Dữ Liệu MSSQL Server
 3. Download Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition 32Bit
 4. Download và cài đặt Mssql server express 2005 sp3 (Full)
 5. Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2008 Express
 6. Mssql Replication!
 7. Triển khai SQL 2005 Cluster trên windows 2003
 8. Giáo trình SQL Server 2008
 9. Attach cơ sở dữ liệu trong Microsoft SQL Server 2008
 10. Khôi phục SQL Server từ Transaction Log !
 11. Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2005 (Express Editio
 12. SQL Server 2005 - Database Backup
 13. Restore CSDL bị lỗi "RESTORE HEADERONLY is terminating abnormally..."
 14. Tạo CSDL gặp lỗi (Microsoft SQL Server, Error: 1807)
 15. Tại sao không thể lập lịch backup trong SQL Sever 2005 Enterprise
 16. Báo lỗi khi tạo Maintenance Plan
 17. Lập lịch backup gặp lỗi "Unable to start execution of step 1 (reason: line(1): Syntax
 18. Tổng hợp Tai lieu, Ebooks SQL sever tiếng việt
 19. SQL Server 2005 Books Collection(Bộ sưu tập các ebooks SQL 2005)
 20. Download MS SQL Server 2005 Enterprise Edition (DVD ISO)
 21. Triển khai SQL 2005 Cluster trên windows 2003
 22. Kích hoạt Remote Connection cho SQL Server 2008
 23. Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008 va update to SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1)
 24. Giám sát cơ sở dữ liệu với SQL Profiler
 25. Cách cài đặt cơ sở dữ liệu SQL Server(cài đặt file dữ liệu và file log)
 26. Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services
 27. SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BACKUP/RESTORE TRONG SQL SERVER 2005 (hướng dẫn full)
 28. Đồng bộ hóa dữ liệu trên 2 Database Server dùng SQL Server 2008
 29. Lấy lại dữ liệu sau khi xóa trong SQL Server
 30. Khắc phục lỗi sql fulltext can't start
 31. Error: Microsoft SQL Server Shared Feature Directory (INSTALLSHAREDDIR, INSTALLSHARED
 32. Kinh nghiệm cài đặt SQL 2008 trên windows 2008 hoặc windows 2003 64bit!
 33. an error has occurred while trying to access the license validation file sql server
 34. Download MS SQL Server 2008 Full + CD Key | x64 x86 x32
 35. SQL SERVER – What is the Maximum Relational Database Size Supported by Single Instanc
 36. Chọn Disks, Raid nào cho MSSQL
 37. Các đề xuất giới hạn ram trên MS SQL Server
 38. Troubleshooting Slow Disk I/O in SQL Server
 39. Hướng dẫn cách Giảm Bớt Dung Lượng File LOG Của SQL Server 2014
 40. MSSQL - Create Script to Copy Database Schema and All The Objects – Data, Schema, ...
 41. Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu trong SQL Server (Backup and Restore Database)
 42. Nén dữ liệu trong "SQL Server Database Compression" Lựa chọn giữ cải thiện IO read t
 43. Một số câu lệnh thông dụng dành cho Database Admin
 44. What is SQL Server buffer pool? , how to enable SQL Server buffer pool extention
 45. Tìm process chiếm nhiều CPU trong MS SQL Server
 46. Tìm và xóa dữ liệu duplicated trong SQL Server (Remove Duplicate Rows from a Table)
 47. Tối ưu tốc độ query với Database Turning Advisor
 48. Backup MSSQL qua ổ cứng mạng, how to backup mssql over network drive share
 49. Không nên Shrink a Database trong MS SQL Server (cảnh báo) how to shrink a database?
 50. Lên kế hoạch kiểm tra Fragmentation và Rebuild Index Table trong database
 51. Filegroup Trong SQL Server, hướng dẫn sử dụng
 52. Tạo và Insert hàng triệu vòng vào DB
 53. Cách di chuyển tempDB qua ổ cứng khác và tối ưu database: tempdb
 54. Di chuyển Data file. MDF or Database qua ổ cứng khác, Move Database Files MDF and LDF
 55. Hướng dẫn cách Import, Export Table nhanh nhất (Bulk Insert)
 56. Clone/copy Table, Database..
 57. SQL SERVER – Fix : Error : Msg 3117, Level 16, State 4 The log or differential backup
 58. Hướng dẫn restore defferential backup trong sql server
 59. Table Partitioning trong SQL Sever - Phần 1: Các khái niệm cơ bản
 60. Table Partitioning trong SQL Sever - Phần 2: Kỹ thuật nâng cao
 61. Fix: Saving Changes in not permitted. The changes you have made require the following
 62. How to get index usage information in SQL Server
 63. SQL Server 2012 Database Mirroring or Replication
 64. Giám sát và truy tìm deadlock trong SQL 2014, how to monitor deadlock trong SQL 2014
 65. Script backup toàn bộ các Database trên SQL Server
 66. Cấu hình Database Mail và gửi mail trong Sql 2014, SQL 2008....
 67. Hướng dẫn cấu hình Backup SQL lưu trên ổ cứng Network Share