PDA

View Full Version : Hacking tools


 1. Tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh Aircrack-ng
 2. Tổng hợp các tài liệu hacking và bảo mật
 3. Tool làm đức mạng LAN
 4. Website mã hóa và giải mã MD5,SHA-1!
 5. Sử dụng công cụ tìm kiếm cho việc hack!!!
 6. Best Hacking Tools - 85 in 1 - Must Have - Tổng Hợp Một Số Công Cụ Hack
 7. Wireless Hacking Live-CD (FBI version)-CD hack của bọn FBI
 8. 27 in 1 AIO - Bộ Công Cụ Hack Wifi Cực Độc
 9. DVD Backtrack 4 bản Final- 1 link duy nhất
 10. Cracking WEP Using Backtrack 3
 11. Đặt IP, Gateway, DNS on Backtrack
 12. BlazingTools.Perfect.Keylogger 1.6.8.1 Full version with key..
 13. AIO Keylogger Pack
 14. Dùng Winhex để bẻ khóa một phần mềm.