PDA

View Full Version : Module 12: Web Application Vulnerabilities


  1. Kĩ thuật tấn công CROSS-SITE SCRIPTING
  2. Chống SQL Injection
  3. Lỗi bảo mật SQL Injection - tác hại và cách phòng tránh
  4. Tấn công kiểu SQL Injection và ASP.NET
  5. Bảo mật máy chủ web: Lỗi Include và cách khắc phục
  6. An Ninh Web:Cách phát hiện website bị lỗi XSS