PDA

View Full Version : Module 19: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots


  1. Hệ thống chống xâm nhập trái phép IPS[Toàn tập]
  2. Giới thiệu về IPS
  3. Công nghệ ngăn chặn xâm nhập của IPS
  4. IDS đối với việc tấn công ứng dụng Web
  5. Một số công nghệ IDPS và ứng dụng
  6. Tìm hiểu về "Honeypot" và "honeynet"
  7. Tìm hiểu vê IDS và IDS trong mạng không dây
  8. Tìm hiểu cơ bản về IDS của Cisco