PDA

View Full Version : 1. Download và cài đặt Centos 5


  1. Hướng dẫn download và cái đặt Cent OS 5.2 (bản Server) [Step by Step]
  2. Cài đặt Centos trên ổ cứng SAS
  3. Hướng dẫn cài đặt centos 6.4 step by step
  4. Hướng dẫn cài đặt CentOS 7 (how to installl Centos 7)
  5. Hướng dẫn reset password CentOS 7 (how to reset password root CentOS 7))
  6. Xử lý lỗi burn ISO cài đặt Centos trên USB