PDA

View Full Version : 5. Xây dựng máy chủ DNS


  1. Cài đặt và cấu hình DNS Server with BIND
  2. Cấu hình Forwarder(Bind) trên Centos 5.*
  3. Mô hình triển khai cho hệ thống DNS quốc gia - Công nghệ cân bằng tải
  4. Hướng dẫn cấu hình Round Rubin DNS trên Bind Linux và Windows DNS
  5. Round Robin DNS là gì? Ưu Nhược điểm của Round Robin DNS
  6. Giới thiệu về Anycast DNS Anycast.com.vn – Cloud Free DNS