PDA

View Full Version : 7. Xây dựng máy chủ Web


  1. Làm reverse proxy với Linux + Apache httpd, thuộc series "Bảo vệ máy chủ..."
  2. Cài Đặt Và Cấu Hình LAMP Với Apache 2.2.9, PHP5.2.6, MySQL 5.0.51b, CentOS 5.1 Server
  3. Sử dụng virtual host (tên ảo) trong Apache
  4. Cài đặt Lighttpd với PHP5 và MySQL trên CentOS 5.4
  5. Đồng bộ dữ liệu giữa các Node trong mô hình Web Cluster
  6. Cấu hình Linux Virtual Server via Direct Routing (loadbalance web server)
  7. Mô hình web server với nhiều server sử dụng Nginx reverse Proxy
  8. Cài đặt loadbalancer cho nginx Reverse Proxy