PDA

View Full Version : 8. Xây dựng máy chủ Mail


 1. Install antivirus and antispam with Clam AntiVirus.
 2. View the Sendmail or Postfix mail queue!
 3. Làm sao cấu hình postfix để cấm một hộp mail gửi thư ra ngoài
 4. Giới thiệu về iRedOS-0.6.0: hệ thống Mail Server mã nguồn mở
 5. Cấu hình tất cả mail ra vào đều gửi 1 bản cho hộp thư chỉ định
 6. Xem và Xóa qmail queue (show and delete Qmail Queue)
 7. Máy chủ Mail Postfix bị lợi dụng để phát tán SPAM
 8. Hướng dẫn triển khai SSL cho Postfix Mail Server
 9. Tạo danh sách email blacklist với Postfix
 10. Xây dựng hệ thống Mail Server Cluster với Postfix
 11. Xây dựng hệ thống Mail Server Postfix backup với MX record
 12. Mail Server Cluster với Postfix, Mysql, Heartbeat
 13. Cài đặt và câu hình Postfix + DKIMproxy cho phép gửi nhiều email trên Debian
 14. Cách gửi hàng triệu email một cách nhanh chóng với giá 0 đồng
 15. Email Marketing gửi được bao nhiêu email 1 ngày
 16. Hướng dẫn cấu hình DKIM trên Icewarp, Hướng dẫn cấu hình SPF cho Email Server
 17. Hướng dẫn cách thay đổi Logo trên IceWarp (how to change logo IceWarp Email Server)
 18. Hướng dẫn đăng ký, sử dụng dịch vụ Relay Mail của Amazon SES và cấu hình cho Icewarp
 19. Hướng dẫn cài đặt sử dụng SMTP Google gửi mail từ VPS và Server