PDA

View Full Version : 9. Xây dựng máy chủ FTP


  1. Tìm hiểu chế độ ACTIVE và PASSIVE của FTP Sever
  2. Lỗi Ftp (Fatal: error processing configuration file '/etc/proftpd.conf)