PDA

View Full Version : 10. Xây dựng máy chủ File Server


  1. Gặp lỗi 'client lanman auth' is disabled khi kết nối đến Samba
  2. Quản lý đĩa trên linux dùng kỹ thuật LVM