PDA

View Full Version : 11.Xây dựng máy chủ Proxy Server


  1. Cài đặt Proxy Server để tăng tốc độ lướt web với Squid
  2. Xây dựng một Proxy Server trên centos với Squid Proxy
  3. Hướng dẫn Cài đặt, sử dụng Squid Proxy trên Linux (Centos)
  4. Chặn website, domain với Squid Proxy trên Linux (Centos)
  5. Chặn flash, Video trên Youtube, facebooks trên Squid Proxy
  6. Xậy dựng hệ thống HAProxy Server trên Layer 4 và Layer 7
  7. Tìm hiểu các thông số và tối ưu HAproxy cho lượng truy cập lớn
  8. File cấu hình HAproxy mẩu