PDA

View Full Version : Hack Mods


 1. Remove Vbulliten Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
 2. Thêm images trước mỗi Box(Images before Category)
 3. Thêm icon ở thanh adress(favicon)
 4. Quảng cáo cho từng chuyên mục
 5. Setup - Một số cách chèn mã Google Adsense vào VBB
 6. Guest can't see links(Mod Hide Links)
 7. Search trong Forum bằng Google
 8. Ẩn thống kê số người đang xem (Hide statistic who online? )
 9. How do I hide sub-forum on forum home
 10. Fake Community Statistics (Giả mọi thứ luôn)
 11. Tag Cloud - Forum Home VBB 3.x
 12. Cyb-AFS - Mod thống kê bài viết xem nhiều nhất - bài viết mới nhất VBB 3.7, 3.8....
 13. Cài đặt mod Mark Threads As 'Solved" for VBB 3.8
 14. Hướng dẫn cài đặt mod Forum Goals with Animated Progress Bar for VBB 3.7.x and 3.8.x