PDA

View Full Version : Module 1: Configuring Windows Server 2008


  1. Quản lý băng thông bằng Windows Quality of Service (QoS)
  2. Quản lý Boot Trên Windows Server 2008