PDA

View Full Version : Module 7: Windows Server Virtualization


  1. Tạo và quản lý máy ảo với Hyper-V trên Windows Server 2008
  2. Windows server virtualization - sự ảo hóa -
  3. Khôi phục thảm họa cho Hyper-V (Full)