PDA

View Full Version : 2. Cài đặt, Template, Tiếng Việt, Webserver cho Joomla


  1. Cài đặt Joomla 1.5
  2. Cài đặt Web Server WAMP trên Windows
  3. Cách cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla! 1.5.x
  4. Tập hợp các tempaltes của joomlart.com(update liên tục)
  5. Cài đặt JoomFish tạo site đa ngôn ngữ cho Joomla 1.5.x