PDA

View Full Version : 3. Cài đặt và sử dụng Component, Module, Plugin, Extentions...


  1. Không thể cài đặt extentions,module trên joomla JFolder::create: Path not in open_bas