PDA

View Full Version : 7. VLAN


  1. Cấu hình chia VLAN trên Switch 2900
  2. Cấu hình định tuyến giữa các VLAN
  3. VLAN Trunking
  4. VLAN là gì? Làm thế nào để cấu hình một VLAN trên Switch Cisco?