PDA

View Full Version : 8. Configure IP Routes (Static Route, DHCP, DNS)


  1. Định tuyến trên router Cisco
  2. Cấu hình định tuyến tĩnh