PDA

View Full Version : 9. Configuring IP Routing Protocol


 1. Cấu hình RIP cơ bản
 2. Giao thức định tuyến RIP
 3. Cấu hình passive interface (with file .Net)
 4. Cấu hình IGRP cơ bản
 5. Cấu hình IGRP Passive Interface
 6. Cấu hình IGRP Unequal-Cost Load Balancing
 7. RIP and Discontigous Networks
 8. Redistribute giữa RIP và IGRP
 9. Cấu hình EIGRP cơ bản
 10. Redistribute giữa IGRP và EIGRP
 11. Cấu hình ospf cơ bản
 12. Lab. Cấu hình RIPv2