PDA

View Full Version : 13. Frame Relay, ADSL


  1. Lab. Frame Relay căn bản
  2. Chức năng của Inverse ARP là map giữa local DLCI và remote IP (remote peer)
  3. Lab. Frame-Relay SubInterface Point-to-Point
  4. Giới thiệu về WAN - Wide Area Network
  5. Hướng dẫn cài đặt Cisco SDM cho router 2811
  6. Mô hình lab Cấu hình SDM cho Router Cisco
  7. Cấu hình ADSl trên Router Cisco 2811
  8. Cấu hình ADSL cho Cisco 1800 Router