PDA

View Full Version : Windows Vista


 1. Cài Đặt IIS7 Trên Nền Windows Vista
 2. Video Hướng Dẫn Sử Dụng Windows Vista
 3. Một Số Tính Năng Trên Windows Vista
 4. Sao Lưu Phục Hồi Dữ Liệu, Phục Hồi Hệ Thống Trong Windows Vista
 5. Tính Năng Parental Controls
 6. Sao lưu phục hồi dữ liệu, phục hồi hệ thống trong windows vista
 7. Một số tính năng trên Windows Vista
 8. Cài đặt IIS7 trên nền Windows Vista
 9. Video hướng dẫn sử dụng Windows Vista
 10. Backup và Restore Windows Vista
 11. Sổ tay hệ điều hành Vista toàn tập !!
 12. Sổ tay hệ điều hành Vista toàn tập !!
 13. Giáo trình Windows Vista - SSDG
 14. Sổ tay Windows Vista 8.1 Final
 15. Cấu hình Windows Firewall và Windows Firewall with Advanced
 16. User Account Control
 17. Chạy Netmeeting trên Vista