PDA

View Full Version : Windows XP


  1. Hack mật khẩu Admin trong Windows XP từ User thường
  2. Những điều cần biết về Windows có bản quyền
  3. Tạo tập tin Ghost windows XP cho nhiều máy tính
  4. Kết nối các máy tính Windows 7, Vista và Windows XP
  5. Chuyển “nhà” từ XP sang Windows 7 với Easy Transfer và USB
  6. Download windos xp sp2 và windows 2003 sp2
  7. Làm chủ các dịch vụ để tăng tốc Windows XP