PDA

View Full Version : Hệ Thống Video Conference


  1. Giải Pháp Điện Thoại voip của Draytek
  2. Giải pháp hội nghị truyền hình Cisco 4 điểm (cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)
  3. Giải pháp hội nghị truyền hình Polycom 8 điểm (cho doanh nghiệp trung bình)
  4. Tài liệu tham khảo triển khai giải pháp hội nghị đa điểm
  5. Giải pháp V_Meeting của VDC