PDA

View Full Version : Tài liệu Ebook, Lab Training VoIP


  1. Thư Viện Ebook cho Asterisk và Voip
  2. Trộm cước viễn thông quốc tế
  3. Kiến trúc h.323 nền tảng cho dịch vụ thoại IP
  4. Ebook Kiến Thức về VoIP(Tiếng Viêt)