PDA

View Full Version : ERP


  1. ERP là gì?
  2. Tối ưu hóa hệ thống ERP
  3. Sugar CRM-Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng
  4. Tài liệu hướng dẫn Suger CRM tiếng việt (Toàn tập)
  5. Hướng dẫn cài đặt sugarCRM trên windows, Linux
  6. Hướng dẫn cài đặt Microsoft Dynamics CRM(Giải pháp CRM của Microsoft
  7. Bộ Tài liệu, File cài đặt, File ngôn ngữ ...VtigerCRM (toàn tập)
  8. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng OpenERP (Odoo) on Centos 7
  9. Odoo Access Denied When Creating New Database