PDA

View Full Version : Web Server Apache Loadbalancing, Cluster, Failover


 1. Công nghệ clustering trên Linux!
 2. Để website luôn online với cluster Apache High Availability Linux
 3. Xây dựng hệ thống Linux cluster
 4. Đồng bộ dữ liệu giữa các Node trong mô hình Web Cluster
 5. Cấu hình Web Cluster on Linux
 6. CentOS 5.6 distro dành cho web mail virtualization
 7. Thiết lập 1 hệ thống High-availability - Loadbalancing và Reverse Proxy
 8. Cấu hình Linux Virtual Server via Direct Routing (loadbalance web server)
 9. Hướng dẫn cài đặt Keepalive làm loadbalancing trên CentOS (toàn tập)
 10. How to setup HAProxy with Keepalived
 11. Cách loadbancing làm việc và Loadbalacing and HA với Nginx và Keepalive
 12. Tại sao phải sử dụng Keepalived với HAproxy?
 13. Cách test website load, stress test load website với các tool Measure