PDA

View Full Version : Ubuntu


 1. Tổng hợp ebook về Ubuntu
 2. Kết nối mạng Ubuntu 8.04 và Windows
 3. Nâng cấp Ext3 lên Ext4 không cần format ổ
 4. Chia sẻ tài nguyên giữa Ubuntu & Windows
 5. Xây dựng hệ thống mạng tích hợp Ubuntu và Windows (Phần 1)
 6. Xây dựng hệ thống mạng tích hợp Ubuntu và Windows (Phần 2)
 7. Dễ dàng cài đặt Ubuntu chạy song song với Windows
 8. Sao lưu hệ thống Ubuntu với SBackup
 9. Cài đặt AntiVirus trên Ubuntu
 10. Cài đặt Cherokee với PHP5 và MySQL hỗ trợ trong Ubuntu 9.10
 11. Cài đặt eGroupware trên máy chủ Ubuntu
 12. Hướng dẫn cài đặt Thunderbird 3.0 trong Ubuntu
 13. Hướng dẫn cài đặt Google Picasa 3.6 trong Ubuntu Linux
 14. Hướng dẫn cài đặt Audacious 2.3.0 trong Ubuntu
 15. Sao lưu, khôi phục hệ thống Ubuntu 8.04
 16. Tạo trang thống kê website với AWStats và JAWStats
 17. Đặt IP cho Ubuntu từ giao diện dòng lệnh
 18. Ghi lại hoạt động màn hình trong Ubuntu với RecordMyDesktop
 19. Cài đặt Lighttpd với PHP5 và MySQL trên Ubuntu
 20. Giúp mình lỗi không start được Apache
 21. Hướng dẫn reset lại password root trên Ubuntu 12.04 (how to reset password ubuntu)
 22. How to install VNC on Kali, Ubuntu