PDA

View Full Version : Thảo Luận Chung Về Chương Trình MCITP-EA 2008, 2012


 1. Windows Server 2008: Các lý do để nâng cấp
 2. Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise !
 3. Tạo máy chủ Server 2008 SSL VPN bằng ISA 2006 Firewalls
 4. Windows Server 2008 Step-by-Step Guides
 5. Cài đặt và cấu hình windows media services trên windows server 2008
 6. Các tính năng kỹ thuật của DirectAccess trong Windows Server
 7. So sánh các phiên bản của windows 2008 (compare windows 2008 versions)
 8. Tự động start service Dhcp khi phát hiện service bị stop on Windows
 9. Hướng dẫn Reactive windows 2012 (rearm license evaluation)
 10. Hướng dẫn reset mật khẩu cho window server 2008 R2
 11. Hướng dẫn active windows 2012 license, How to upgrade Windows 2012 R2 evaluation
 12. Hướng dẫn reset password Windows 2012