PDA

View Full Version : Thảo Luận Chung về Exchange và Các Bài Viết Khác


 1. Tài liệu Exchange 2007 (Tiếng việt)
 2. Cấu Hình ForeFront Security For Exchange 2K7
 3. Triển khai Unified Messaging trên Exchange 2007 thông qua IP PBX
 4. Giải quyết các phát sinh khi đổi certificate mặc định của exchange server 2007
 5. Microsoft Exchange Server 2010 RTM X64 English
 6. Quản lý Public Folder trong Exchange 2007
 7. Exchange Server 2010: nhiều cải tiến nổi bật
 8. Phân Tích Log SMTP Exchange 2003
 9. Phân Tích Log Exchange 2007
 10. Cơ Bản về Mail
 11. Các giao thức được sử dụng trong hệ thống Mail