PDA

View Full Version : Bảo mật Webisite Vbulletin (Vbulletin Security)


  1. Hãy đổi tên tập tin config.php vì lý do bảo mật
  2. Bảo mật VBullitin Toàn tập (Full 2 phần)
  3. Cài đặt lậu vBulletin gặp nhiều rủi ro
  4. Block IP nước ngoài cho website, Vbulletin
  5. Chống spam diễn đàn vbb bằng trả lời câu hỏi
  6. Chống Spam bằng từ khóa "Deny Black Post"
  7. Chống Spam bằng cách không cho phép Post: link, ảnh, URL trong bài viết