PDA

View Full Version : 1. Giới thiệu về Joomla!


  1. Module là gi?
  2. Khái niệm Front-end và Back-end
  3. Các khái niệm Section, Category và Content là gì?