PDA

View Full Version : Virtuozzo for linux, PSBM


 1. Cài đặt yum trên Linux Virtuozzo (Installing Yum/packages on Linux Virtuozzo Containe
 2. Cách xác định MTA đang được sử dụng trong Parallels Plesk Panel và cách chuyển đổi M
 3. Loại bỏ Slave node khỏi Virtuozzo group mà không cần phải truy cập vào Master node.
 4. How do I increase backup timeout in VZAgent configuration?
 5. Hướng dẫn cài đặt và quản trị Parallels Vituozo Container for Linux
 6. Một số lệnh quản lý cơ bản trong Virtuozzo
 7. Cách sửa lỗi Quota khi cài cPanel trên Container
 8. Hướng dẫn cài đặt Virtuozzo Container tren CentOS (tieng Viet step by step)
 9. Lỗi "Kernel panic" sau khi cài đặt Virtuozzo on Linux
 10. Cách di chuyển vps(container) có khích thước lớn trong Virtuozzo
 11. Thủ thuật trước khi thực hiện backup, migrate, restore VPS containers trên Virtuozzo
 12. Cài đặt thêm các modun NAT, ip_recent Iptables for parallels virtuozzo container
 13. Tạo template OS CentOS 5.3, 5.4, 5.x ... cho Virtuozzo
 14. Xóa dữ liệu thừa bên trong container of Virtuozzo
 15. Enable chức năng NFS cho container
 16. Mount một file ISO vào container
 17. Cài đặt PVA 4.6 Management Node trên Container - PVA Agent on Virtuozzo và BSBM
 18. Cấu hình hỗ trợ TUN/TAP trong Container cài đặt VPN
 19. Can't mange plesk and container by 8443 and 4643 port When I enabled "Offline Manage
 20. Một số lệnh quản lý PVA management node
 21. Hướng dẫn sử dụng PSBM bằng lệnh
 22. Trở ngại với tường lửa trên Hardware Node – Không thể dùng mô-đun ip_nat và ipt_state
 23. Cách update, downgrade pvaagent, PSBM
 24. download application template, Virtuozzo Templates for Parallels Plesk Panel
 25. Cách migrate Windows Container trên Virtuozzo Container to Virtual Machine trên PSBM
 26. Cài đặt lại một số package của Virtuozzo khi bị remove
 27. Loại bỏ Slave node khỏi Virtuozzo group mà không cần phải truy cập vào Master node
 28. VPS bị lỗi file sau khi migrate qua Server khác “Broken” Files In VPS Container"
 29. Thủ thuật Clone và migrate VPS thủ công (How to Manually Migrate a VZ Container)
 30. Tạo lại Service Container trên Virtuozzo Container (Recreating the Service Containe
 31. Di chuyển file backup của VPS (Container) qua Server khác
 32. Hướng dẫn chuyển VPS (Container) trên Parallels Virtuozzo Container 4.7 sang PCS
 33. Lỗi VM trên PSBM bị tình trạng stoping or "staring", is in the stopping state on PSBM