PDA

View Full Version : Soft Skills (Ky Nam Mem)


  1. Đánh giá lời đề nghị công việc
  2. Bạn có đủ tư chất thành sếp?
  3. Năm bước quan hệ tốt với sếp của bạn
  4. Đặc điểm của những người thành đạt
  5. Bí quyết thành công của phụ nữ ngày nay
  6. Kỹ năng mềm: Yếu tố để thành công
  7. kỹ năng mềm yếu tố cần cho thành công
  8. Lời khuyên cho dân IT