PDA

View Full Version : Kiến Thức Cơ Bản Về VoIP


  1. Tìm hiểu về Voice over Internet Protocol (VoIP)
  2. Phần 1: Các khái niệm về VoIP
  3. Phần 2: Triển khai hệ thống VOIP bằng phần mềm 3CX
  4. Phần 3:Triển khai 3CX Site to Site
  5. Ứng Dụng Voice IP và Kỹ Thuật Kết Nối
  6. Giải pháp Voice IP cho doanh nghiệp
  7. Giải pháp gọi điện thoại miễn phí bằng Voip sử dụng Softphone
  8. Đồ án, tài liệu nghiên cứu về VoiIP, Tổng đài điện thoại Call Server