PDA

View Full Version : Chrome OS


  1. Hướng dẫn download và cài đặt Chrome OS từ USB
  2. Trải nghiệm Chromium OS trên máy ảo
  3. Hướng dẫn cài đặt ChromeOS trên Windows hiện thời