PDA

View Full Version : Data Center


 1. Khái niệm, xu hướng thiết kế va chuc nang trung tâm dữ liệu
 2. Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 1: Vai trò của Data Center Bài viết có giá trị
 3. Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 2: UPS
 4. Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 3: Máy phát điện
 5. Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 4: Tủ Phân phối điện PDU
 6. Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 5: Hệ thống chống cháy
 7. Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 6: Hệ thống tiếp đất và chống sét
 8. Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 7: Tủ Rack
 9. Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 8: Hệ thống cable mạng
 10. Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 9: Hệ thống sàn nâng
 11. Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 10: Hệ thống điều hoà không khí
 12. Tìm hiểu về một Data Center - Kỳ 11: Hệ thống Camera quan sát, giám sát ra vào cửa
 13. Giải pháp chuyển mạch Cisco cho trung tâm dữ liệu thế hệ
 14. Các giải pháp kết nối trung tâm dữ liệu doanh nghiệp
 15. Giả pháp cho datacenter theo các tiêu chuẩn quốc tế TIA-942
 16. Xac dinh ton hao trong hoat dong cua DataCenter
 17. Giải Pháp Hệ Thống ‘Data Center' (Mô hình Network )
 18. Phần mềm quản lý Trung tâm Dữ liệu
 19. Mô hình hạ tầng cntt cơ bản cho Datacenter
 20. Hướng dẫn cách kiểm tra băng thông quốc tế của Server, how to check bandwidth of serv