PDA

View Full Version : Các công cụ quản lý Hosting khác


  1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Kloxo (Hosting Panel)
  2. Hướng dẫn đăng ký và cài đặt SSL trên Hosting
  3. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Kloxo toàn tập
  4. Hướng dẫn cài đặt Kloxo trên CentOS 5
  5. Hướng dẫn cài đặt Hostbill trên CentOS, how to install hostbill on Centos
  6. Hướng dẫn cách kiểm tra băng thông quốc tế của Server, how to check bandwidth of serv
  7. Hướng dẫn cài đặt WHMCS – how to installing WHMCS
  8. Hướng dẫn bảo mật cho WHMCS – Further Security Steps For WHMCS