PDA

View Full Version : Parallels Cloud Server


 1. Hướng dẫn cài đặt (how to install) Parallels Tool trên VM Linux PSBM, Parallels Cloud
 2. Triển khai giải pháp Minicloud cho công ty của bạn với Parallels Cloud Server
 3. Fix lỗi migrate không được "An error occurred when managing the cluster resource" PCS
 4. Open vSwitch là gì? hướng dẫn cài đặt và sử dụng Open vSwitch
 5. Open vSwitch là gì? tìm hiểu về Open vSwitch
 6. Cấu hình network bonding trên PCS, CentOS
 7. Hướng dẫn chuyển từ Physical server thành VM, Container trên PCS
 8. Hướng dẫn chuyển VM trên VMware ESXi qua VM trên Parallels Cloud Server
 9. Hướng dẫn chuyển Contaier trên Parallels Virtuozzo Container qua VM trên PCS
 10. Xử lý vấn đề Shaman báo broken
 11. Xử lý vấn đề VM trên PCS bị lỗi file boot làm Windows không boot được
 12. Xử lý vấn đề VM bị biến mất và Shaman báo broken
 13. Máy ảo không start được. Báo lỗi "Trying to boot from SATA drive"
 14. how to Reset password cluster PCS
 15. Hướng dẫn chuyển VPS đang chạy trên PVC 4.7 sang PCS
 16. Configuring NIC Bonding in Linux Multiple NIC Bonding/Teaming on Linux
 17. Sử dụng Netperf để kiểm tra băng thông card mạng
 18. Cấu hình SSD Local Cache và SSD Write Journal cho trên Parallels Cloud Server
 19. Cấu hình Bonding card mạng nhiều subnet và test bonding
 20. Hướng dẫn updates PCS Cloud Storage Cluster đúng cách
 21. hướng dẫn backup/restore a Parallels Virtual Machine on PCS
 22. Hướng dẫn cách đăng ký 1 VM (VMware...) mới vào PCS
 23. Hướng dẫn sử dụng CSF trên Container, Parallels Cloud Server (Virtuozzo Containers…)
 24. Hướng dẫn sữ dụng và cài đặt CSF và các cấu hình cơ bản!
 25. NFS Server, NFS Client trong Container trên Parallels Cloud Server, Virtuozzo Contain
 26. Quản lý Virtual Network trên Parallels Cloud Server (PCS) bằng lệnh
 27. Tổng hợp các lệnh và xử lý shaman - PCS
 28. Restore file được chọn từ Backup file (How do I restore selective files from backup?)
 29. Windows virtual machine does not boot with "BOOTMGR is missing" error message
 30. the VM can't boot (No boot device is available, Press enter to access
 31. How to perform fsck on a ploop container (UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY
 32. Giám sát hoạt động của chức năng SSD read cache
 33. Xử lý tình trạng VM bị kẹt ở trạng thái "Stopping"
 34. Backup và Restore Virtual Machines (toàn tập)
 35. Máy ảo Linux Centos không start được. Báo lỗi "Trying to boot from SATA drive"
 36. Join PCS Node vào Cluster for Parallels Cloud Server with SSD no cache
 37. Hướng dẫn thêm CS vào tier0, Tier 2, xem và thiết lập thuộc tính tier cho Folder
 38. Chuyển mạng Storage 10Gb qua 1Gb (trong trường họp switch 10Gb bị lỗi)
 39. Hướng dẫn cài đặt Parallels Cloud Server 6.0
 40. Quản lý CPU limits trên PCS
 41. Kết nối Storage PCS với VMware ESXi 5.5
 42. Hướng dẫn cài đặt công cụ monitor Cluster PCS bằng giao diện web và các hướng dẫn
 43. Tính năng Rebootless trên PCS làm việc như thế nào
 44. Các vấn đề liên quan đến Network của PCS (Parallels Cloud Server - Virtuozzo)
 45. Monitor Virtuozzo Cluster Storage trên giao diện console của hardware node
 46. Hướng dẫn chuyển dùng cạc mạng VirtIO cho VM - Virtuozzo - Parallels Cloud Server
 47. Chuyển thư mục lưu backup VM và Container trên PCS, Virtuozzo qua ổ cứng riêng
 48. Chuyển thư mục lưu backup VM và Container trên PCS, Virtuozzo qua ổ cứng riêng
 49. Thiết lập Replicas cho từng Folder trong Cluster
 50. Lỗi CS or MDS báo die liên tục do xóa nhầm thư mục CS or MDS (how to remove mds dead)