PDA

View Full Version : Citrix, XenServer


  1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Xen Citrix
  2. Tài liệu giới thiệu, hướng dẫn cài đặt, sử dụng Xen Citrix (Toàn tập)
  3. Hướng dẫn cài đặt XenServer 6 và XenCenter
  4. Quản lý Xen bằng dòng lệnh
  5. Phân biệt và lựa chọn : OpenVZ vs XEN vs VMWare
  6. Hướng dẫn cài đặt Xen Hypervisor (Xen Project) trên Centos 6
  7. So sánh các giới hạn của các công cụ ảo hóa Virtualization (HyperV, VMware ESXi, Virt
  8. So sánh Citrix-XenServer free và Citrix-XenServer paid (bản trả tiền)
  9. Hướng dẫn cài đặt Promox mới nhất