PDA

View Full Version : 1. Tổng quan về VMWare ESXi


 1. Giới thiệu về Security Profiles của VMware ESX Server
 2. Hướng dẫn cài đặt chương trình máy ảo vmware workstation 7
 3. Một số lưu ý khi lựa chọn VMware ESX và ESXI
 4. Các giới hạn của VMware ESXi 5 free, so sánh VMware ESXi free và VMware ESXi 5license
 5. So sánh các phiên bản của VMware sPhere (VMware ESXi)
 6. Tổng hợp tại liệu và lab học VMware vSphere 5, vSphere 5.1 (VMware ESXi 5.1)
 7. Ảo hoá là gì? có nên sử dụng ảo hóa
 8. Tổng quan về VMware ESX Server
 9. Tổng quan về các tính năng nâng cao của VMware ESX / VMware Infrastructure
 10. Tài liệu tổng hợp đồ án về VMware ESX
 11. Phân biệt hay sự khác biệt giửa vSphere, ESXi and vCenter
 12. vSphere Client Download – Direct Links
 13. Hướng dẫn cấu hình và quản lý Firewall trên VMware ESXi