PDA

View Full Version : 2. Cài đặt, Cấu Hình, Cập nhật VMware ESXi


 1. Cài đặt hệ điều hành khách VMware ESX Server
 2. Hướng Dẫn Cài Đặt, Cấu Hình Và Quản Lý VMware ESX vSphere
 3. Hướng Dẫn Cài Đặt, Cấu Hình Và Quản Lý VMware ESX vSphere
 4. Thiết lập máy chủ ảo hóa (chọn thành phần cho máy vật lý)
 5. Hướng dẫn cài đặt VMware ESXi 4 cho máy chủ HP,IBM,DELL
 6. Cách truy cập giao diện ẩn VMware ESXi
 7. Hướng dẫn cài đặt VMware ESXi 5 và cấu hình Network, Hostname
 8. VMware ESXi 5 và RAID (VMware ESXi không hỗ trợ raid onboard trên Main)
 9. Bật dịch vụ ssh trên VMware esxi, how to enable ssh on vmware esxi 5, vmware esxi 6
 10. Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và sử dụng VMware ESXi 5.1 (VMware Sphere 5.1)
 11. Reset Root password Vmware ESXi 4.1 và 5.1
 12. Hướng dẫn tích hợp driver phần cứng vào đĩa ISO cài VMware
 13. Tính năng SSD Cache on VMware ESXi Host (How to Create a Virtual SSD for vSphere 5.5