PDA

View Full Version : 3. Cài đặt, cấu hình vSphere Client và vCenter Server (Mô Hình)


  1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VMware vCenter 5.1, vSphere Client, vSphere Web Client
  2. Hướng dẫn cài đặ Vcenter 6 trên Windows và triển khai vCenter Server Appliance * Inst