PDA

View Full Version : 6. Kế Hoạch Backup VM, máy chủ VMware ESXi và vCenter Server


  1. Giới thiệu và triển khai VMware vSphere Data Recovery
  2. tìm hiểu cách thức hoạt động và sử dụng tính năng Snapshot trên VMware ESXi
  3. Một số thủ thuật quản lý snapshot trong hạ tầng VMware ESXi