PDA

View Full Version : 9. High Availability, Fault Tolerance


  1. Cách cấu hình VMware High Availability (VMHA)
  2. VMware Fault Tolerance là gì, cách triển khai và kinh nghiệm quản lý VMware FT
  3. Hướng dẫn tạo Datacenter, Cluster HA và DRS, và Add Host ESX/ESXi trong vCenter 4.1
  4. Cấu hình hệ thống SAN cho ESXi 5 và ESXi 5.1