PDA

View Full Version : 10. Lỗi, Troubleshooting VMware


 1. Giới thiệu về Security Profiles của VMware ESX Server
 2. Lỗi khi connect VMWARE "This virutal machine appears to be in use.."
 3. Các lỗi thường gặp và quản trị VMWare ESX
 4. Bật dịch vụ ssh trên VMware esxi, how to enable ssh on vmware esxi 5, vmware esxi 6
 5. Tạo boot order cho VM trên Vmware ESXi
 6. Hướng dẫn start VM bằng dòng lệnh trên VMware ESXi
 7. Hướng dẫn reset password root vCenter 6.5 (How to reset root password vCenter 6.5)
 8. Reset root password vCenter Server Appliance 6.0
 9. Hướng dẫn kill process VM bằng dòng lệnh trên VMware ESXi
 10. Lỗi add Datastore "Error adding datastores to ESXi resolved using partedUtil"
 11. Fix lỗi : The content ID of the parent virtual disk does not match the corresponding
 12. How to register/add a VM to the Inventory in vCenter Server, Vmware ESXi
 13. Hướng dẫn mount USB Drive as Datastore on ESXi 6.0
 14. Hướng dẫn xem phần cứng RAM, CPU trên VMwareESXi